Fest Regler

Man må kun deltage til Klub Allerøds fester, hvis man er bosat eller går i skole i Allerød kommune, dette skal kunne dokumenteres.

Minidisk: 4.klasse – 7.klasse. Fra kl. 19.30 – 23.00

UK: 8. kl. – 17 år.  Fra kl. 21.30 – 01.00

Skakten by Night: 4.klasse -7. klasse. Fra kl 19.30 – 22.00

Alle fester er for alle Klub Allerøds medlemmer

Til Klub Allerøds fester er det ikke tilladt, at indtage eller besidde nogen form for ALKOHOL,  eller indtage snus, E- cigaretter, eller ryge. Bliver ovenstående regler brudt, vil forældrene blive kontaktet øjeblikkeligt. 

Det er ikke tilladt at medbringe sodavand, tomme flasker, drikkedunke olign., disse vil blive konfiskeret, og vi kan ikke garantere tilbagelevering.

Højttalere, i alle afskygninger, kan ikke opbevares i klubben under festen, og skal derfor ikke medbringes. Derudover anbefaler vi at højttalerne bliver hjemme, af hensyn til vores naboer, når jeres børn/unge går til og fra klubben.

Reglerne gælder på Klubbens matrikler, samt områder der grænser op til. Ordensregler er lavet i samarbejde med politiet, skole og Allerød kommune.