Laptop og telefon

Kontingent

Klub Allerøds medlemskontingent varierer en smule fra år til år, alt afhængig af forskellige kommunale samt regionale satser. 

Juli måned er altid kontingent-fri. 

Satser for 2022

kr. 267,-
kr.   83,-
4. til 6. klasse:
7. klasse: