top of page
Laptop og telefon

Kontingent

Klub Allerøds medlemskontingent varierer en smule fra år til år, alt afhængig af forskellige kommunale samt regionale satser. 

Juli måned er altid kontingent-fri. 

2023 Satser:

3-6. Klasse: 268,-

Fra 7. Klasse: 83,-

For yderligere information om satser for 2023 henvises til følgende:​

Satser for 2023

bottom of page