UK fester 2020

UK festerne er et arrangement for 8.kl. t.o.m. 17år. Festerne foregår i Klub Vest fra kl. 21.30-01.00. 
 • 24/01 -2020
• 07/02 -2020
• 21/02 -2020
• 06/03 – 2020
• 20/03 – 2020
• 03/04 – 2020
• 17/04 – 2020
• 12/06 – 2020: Sommerfest

MiniDisk 2020

MiniDisk er et sodavandsdiskotek for alle Klub Allerøds medlemmer. Festerne foregår i Klub Vest fra kl. 19.30-23.00. 

 

NYE DATOER KOMMER SNAREST

Skakten by Night 2020

Skakten by Night er en sodavandsfest med musik, dans, DJs, konkurrencer og lege. Festerne foregår fra kl 19.30-22.00 i Klub Skakten

  • 31/01 – 2020
  • 24/04 -2020