UK fester 2020

UK festerne er et arrangement for 8.kl. t.o.m. 17år. Festerne foregår i Klub Vest fra kl. 21.30-01.00. 
18/9
9/10
23/10
6/11
20/11
4/12

 

MiniDisk 2020

MiniDisk er et sodavandsdiskotek for alle Klub Allerøds medlemmer. Festerne foregår i Klub Vest fra kl. 19.30-23.00. 

Skakten by Night 2020

Skakten by Night er en sodavandsfest med musik, dans, DJs, konkurrencer og lege. Festerne foregår fra kl 19.30-22.00 i Klub Skakten

  •