top of page
Billede af Anna Samoylova

Gruppetilbuddet

Hvem er vi?
 
I Klub Allerød, afdeling Klub Vest, har vi en klub i klubben, der er forbeholdt børn med særlige behov. Denne er i særdeleshed forbeholdt men ikke nødvendigvis begrænset til børn der går i gruppeordninger på Allerøds folkeskoler.
I gruppetilbuddet tilbyder vi bl.a:
 • Et struktureret og trygt fritidstilbud

 • Fast personale

 • Faste rammer

 • Inkluderende fællesskaber

 • Månedlige ture ud af huset i trygge rammer

Når man er indmeldt i Klub Allerød, kan man frit benytte alle klubber og de fleste tilbud der er rundt omkring i klubberne, men kun i Klub Vest kan der garanteres særlig støtte.

De voksne der er tilknyttet gruppetilbuddet har så vidt muligt alle skoletimer i en af gruppeordningerne, og vi prøver på den måde at skabe en rød tråd i dagligdagen, med velkendte voksne hele vejen rundt.

Dagligdagen i Klub Vest:

Gruppetilbuddet er for nogle en base for at komme ud i klubben, for andre er det et pusterum når der er for meget gang i den ude i den almene klub.

Det er meget individuelt hvor meget man bruger den afdeling af Klub Vest som tilbuddet dækker over, når man er her – og hvordan. Nogle bruger det slet ikke og andre der har sværere ved at navigere ude i den almene klub, af den ene eller den anden årsag, bruger måske udelukkende tilbuddet og er sjældnere ude i almendelen. Vi arbejder naturligvis i alle henseender henimod, at børnene bliver inkluderet i det omfang de kan, i den almene klub men det er meget individuelt.

Vi har en bred vifte af aktiviteter der sker på daglig, ugentlig og månedlig basis i Klub Vest.

Vi tilbyder bl.a.:
 • Rollespil
 • Træværksted og kreativt hobbyrum
 • De nyeste computerspil
 • Diverse sportsaktiviteter
 • Musik
 • Medlemsmiddag og aftenklub
 • Ridning
 • Hoppepude og meget, meget andet.
Alt sammen vil så vidt muligt foregå med støtte fra en af de faste voksne fra gruppetilbuddet, når det skønnes nødvendigt.
Ture:

Vi har i klubben en stor turistbus og tre minibusser.

Dem kører vi på ture i ca. en gang om måneden. Turene vi kører på er oftest kun for de børn der benytter gruppetilbuddet, men en gang imellem kobler vi os på ture sammen med resten af klubben. Turene vil altid være med velkendte voksne. En gang om året har vi desuden en weekendtur til Lalandia, kun for os.

De andre månedlige ture kunne bl.a. være:
 • Tivoli eller Bakken
 • X-Jump
 • Biografen
 • Legeland
 

Generel info:

Alle ture og aktiviteter der koster penge er brugerbetalt, hvilket betyder at børnene melder sig til heroppe i klubben. Vi anvender EasyKom som brugerportal, og det er her, I kan styre jeres barns konto til både cafe, aktiviteter og værksteder - og betale og tilmelde til ture.

Vi har åbent alle dage fra kl. 13-17, efter kl. 17:00 kan det ikke forventes at de faste voksne er i gruppetilbuddet uanset klubbens åbningstid - undtaget tirsdag, hvor der er faste voksne til 19.30.

Kontingentsatser:

2023 Satser:

3-6. Klasse: 268,-

Fra 7. Klasse: 83,-

Kontakt:

Alle vigtige informationer, også omkring ture, vil normalt fremgå af e-mail. Vi har desuden et tæt og nødvendigt forældresamarbejde – og der må altid skrives eller ringes herop med relevante informationer eller spørgsmål.

Mail: Kagruppe@alleroed.dk

Mailen er der flere voksne tilknyttet gruppetilbuddet der tilgår og vi svarer hurtigst muligt.

 

Gruppeordningstelefon: 21 14 98 13 (alle dage fra 13-17 samt tirsdag 13-19.30)

Har du/I nogle spørgsmål så tøv ikke med at skrive eller ringe.

 

Andre telefonnumre:

Klub Vest: 48177921.

Rasmus Becker: 20230754

Leder, Ole Karlsson: 20586009

Afd. Leder, Henrich Nielsen: 20586010

 

Klub Vests adresse er: Søparken 3, 3450 Allerød.

 

bottom of page