Gruppetilbuddet Klub Allerød

Afd. Klub vest

 

Hvem er vi?

I Klub Vest har vi en klub i klubben, der er forbeholdt børn med særlige behov,
i særdeleshed men ikke nødvendigvis begrænset til børn der går i gruppeordninger på Allerøds folkeskoler.
Vi har i øjeblikket ca. 30-35 børn tilknyttet ”on/off”, hvilket betyder de ikke nødvendigvis alle er her hver dag.
I gruppetilbuddet tilbyder vi bl.a.

Et struktureret og trygt fritidstilbud
Fast personale
Faste rammer
Inkluderende fællesskaber
Månedlige ture ud af huset i trygge omgivelser

Når man er indmeldt i Klub Allerød, kan man frit benytte alle klubber
og de fleste tilbud der er rundt omkring i klubberne, men kun i Klub Vest kan der garanteres særlig støtte.

Dagligdagen i Klub Vest:

Gruppetilbuddet er for nogle en base for at komme ud i klubben, for andre er det et pusterum når der er for meget gang i den ude i den almene klub.
Det er meget individuelt hvor meget man bruger de to rum som tilbuddet dækker over når man er her – og hvordan.
Når man går her i klubben, kan man i princippet være med til alt hvad der foregår i klub vest.
Vi har en bred vifte af aktiviteter der sker på daglig, ugentlig og månedlig basis.

Vi tilbyder bl.a.:
-Rollespil
-Træværksted og kreativt hobbyrum
-De nyeste computerspil
-Diverse sportsaktiviteter
-Musik
-Medlemsmiddag og aftenklub
-Ridning
-Hoppepude, NERF-krig og meget, meget andet.

Alt sammen vil så vidt muligt foregå med støtte fra en af de faste voksne fra gruppetilbuddet, når det skønnes nødvendigt.

Inklusion:

Da vi har med børn med særlige behov at gøre, er børnene tit trætte efter en lang skoledag.
Nogle mere end andre.
Ofte vil der specielt i opstarten ikke blive stillet de store krav fra os voksne om at børnene deltager i de forskellige aktiviteter ude i klubben.
I nogle tilfælde giver det sig selv og børnene søger selv ud i klubben,
men vi er altid opmærksomme på ikke at presse børnene ud i den almene klub, hvis det ikke er selvvalgt.
Når det er sagt så arbejder vi naturligvis i alle henseender henimod, at børnene bliver inkluderet i det omfang de kan, i den almene klub.

Hvad vi ellers kan:

Vi har i klubben en stor bus og to minibusser.
Dem kører vi på ture i ca. en gang om måneden. Turene vi kører på er kun for de børn der benytter gruppetilbuddet,
og vil altid være med velkendte voksne. En gang om året har vi en weekendtur til Lalandia.
De andre månedlige ture kunne bl.a. være:

Tivoli eller Bakken
X-Jump
Biografen
Legeland

OBS: Alle ture og aktiviteter der koster penge er brugerbetalt, hvilket betyder at børnene melder sig til heroppe i klubben med kontanter, eller evt. med mobilepay.
Alle vigtige informationer, også omkring ture, vil normalt fremgå af e-mail. Vi har desuden et tæt og nødvendigt forældresamarbejde.

Åbningstider:

Mandag: 13:00 – 22:00
Tirsdag: 13:00 – 22:00
Onsdag: 13:00 – 18:00
Torsdag: 13:00 – 22:00
Fredag: 13:00 – 17:00

OBS: Efter kl. 17:00 kan det ikke forventes at de faste voksne er der.

Kontingentsatser:

4.-6. kl.: 264 kr.
7. kl. og UK: 75 kr.

Mail:

Rasmus Becker, ansvarshavende pædagog i gruppetilbuddet:
Rabe@alleroed.dk

Telefon:

Klub Vest: 48177921 (Spørg efter Rasmus Becker el. Rune.
Leder, Ole Karlsson: 20586009
Afd. Leder, Henrich Nielsen: 20586010

Adresse:

Søparken 3, 3450 Allerød.