top of page
Billede af Anna Samoylova
Læs mere

Gruppeordning

Hvem er vi?
 
I Klub Allerød, afdeling Klub Vest, har vi en klub i klubben, der er forbeholdt børn med særlige behov. Denne er i særdeleshed forbeholdt men ikke nødvendigvis begrænset til børn der går i gruppeordninger på Allerøds folkeskoler.
Vi har i øjeblikket ca. 30-35 børn tilknyttet ”on/off”, hvilket betyder de ikke nødvendigvis alle er her hver dag.
I gruppetilbuddet tilbyder vi bl.a:
 • Et struktureret og trygt fritidstilbud
  Fast personale
  Faste rammer
 • Inkluderende fællesskaber
 • Månedlige ture ud af huset i trygge rammer
Når man er indmeldt i Klub Allerød, kan man frit benytte alle klubber og de fleste tilbud der er rundt omkring i klubberne, men kun i Klub Vest kan der garanteres særlig støtte.
De voksne der er tilknyttet gruppetilbuddet har så vidt muligt alle skoletimer i en af gruppeordningerne, og vi prøver på den måde at skabe en rød tråd i dagligdagen, med velkendte voksne hele vejen rundt.
Dagligdagen i Klub Vest:
Gruppetilbuddet er for nogle en base for at komme ud i klubben, for andre er det et pusterum når der er for meget gang i den ude i den almene klub.
Det er meget individuelt hvor meget man bruger de to rum som tilbuddet dækker over, når man er her – og hvordan. Nogle bruger det slet ikke, andre der har sværere ved at navigere ude i den almene klub, af den ene eller den anden årsag, bruger måske udelukkende tilbuddet og er sjældnere ude i almendelen.
Når man går her i klubben, kan man i princippet være med til alt hvad der foregår i Klub Vest.
Vi har en bred vifte af aktiviteter der sker på daglig, ugentlig og månedlig basis.
 Vi tilbyder bl.a.:
 • Rollespil
 • Træværksted og kreativt hobbyrum
 • De nyeste computerspil
 • Diverse sportsaktiviteter
 • Musik
 • Medlemsmiddag og aftenklub
 • Ridning
 • Hoppepud og meget, meget andet.
Alt sammen vil så vidt muligt foregå med støtte fra en af de faste voksne fra gruppetilbuddet, når det skønnes nødvendigt.
 
Inklusion:
Da vi har med børn med særlige behov at gøre, er børnene tit trætte efter en lang skoledag.
Nogle er mere påvirkede af det end andre.
Ofte vil der specielt i opstarten ikke blive stillet de store krav fra os voksne om at børnene deltager i de forskellige aktiviteter ude i klubben, dette gælder især for de børn der har autismespektrumforstyrrelser og angstdiagnoser.
I nogle tilfælde giver det sig selv og børnene søger selv ud i klubben, men vi er altid påpasselige med ikke at presse børnene ud i den almene klub, hvis det ikke er selvvalgt.
Når det er sagt så arbejder vi naturligvis i alle henseender henimod, at børnene bliver inkluderet i det omfang de kan, i den almene klub.
 
Ture:
Vi har i klubben en stor turistbus og tre minibusser.
Dem kører vi på ture i ca. en gang om måneden. Turene vi kører på er oftest kun for de børn der benytter gruppetilbuddet, men en gang imellem kobler vi os på ture sammen med resten af klubben. Turene vil altid være med velkendte voksne. En gang om året har vi desuden en weekendtur til Lalandia, kun for os.
De andre månedlige ture kunne bl.a. være:
 • Tivoli eller Bakken
 • X-Jump
 • Biografen
 • Legeland
 
OBS:
Alle ture og aktiviteter der koster penge er brugerbetalt, hvilket betyder at børnene melder sig til heroppe i klubben. Vi anvender EasyKom som brugerportal, og det er her, I kan styre jeres barns konto til både cafe, aktiviteter og værksteder - og betale for ture. 
Husk altid at skrive til Rabe@alleroed.dk når der er overført, så vi kan bogføre det rigtigt i systemet.
 
Åbningstider:
Mandag: 13:00 – 17:00
Tirsdag: 13:00 – 22:00
Onsdag: 13:00 – 17:00
Torsdag: 13:00 – 22:00
Fredag: 13:00 – 17:00
OBS: Efter kl. 17:00 kan det ikke forventes at de faste voksne er der.
 
Kontingentsatser:

2023 Satser:

3-6. Klasse: 268,-

Fra 7. Klasse: 83,-

Kontakt:
Alle vigtige informationer, også omkring ture, vil normalt fremgå af e-mail. Vi har desuden et tæt og nødvendigt forældresamarbejde – og der må altid skrives eller ringes herop med relevante informationer eller spørgsmål.
Mail: Rabe@alleroed.dk
Mailen tilhører Rasmus Becker, ansvarshavende pædagog i gruppetilbuddet.
 
Gruppeordningstelefon: 21 14 98 13
Telefon: Rasmus Becker, Klub Vest: 20 23 07 54, el. Klub Vest: 48177921. 
Leder, Ole Karlsson: 20586009
Afd. Leder, Henrich Nielsen: 20586010
Klub Vests adresse er: Søparken 3, 3450 Allerød.

 

bottom of page