MiniDisk

Til minidisk har følgende adgang:
Børn og unge, som er bosiddende i Allerød Kommune (gæster skal forevise legitimation ex. sygesikringsbevis)
og som går i 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse

Betaling:
Medlemmer af Klub Allerød: Gratis adgang
Gæster: kr. 30,- (Entréen er inkl. garderobe)

Minidisk er fra kl. 19.30 – 23.00
Ingen adgang efter kl. 20.30

Rygning er IKKE tilladt til MiniDisk.

Diskdatoer 2019/20:
• 30/08

• 27/09 – Klub Allerød MGP på musikskolen

• 01/11

• 29/11

• 24/01

• 28/02

• 27/03

• 01/05

• 12/06 – Sommerfest

UK Disk

Diskoteket har åben mellem kl 21.30 – 01.00. Ingen adgang efter kl 22.00

UK Disk er kun for unge bosiddende i Allerød Kommune der går i 8. klasse – 17 år (til og med)
samt unge der går i folkeskole i Allerød kommune (Dette gælder også Allerød Privatskole).

Betaling:
Medlemmer af Klub Allerød og Hobbitten: Gratis adgang
Gæster: 50 kr. (Entreen er inkl. gardarobe)

Regler gældende for Klub Vests
Matrikel, samt område omkring:

Det er ikke tilladt at indtage nogen former for alkohol.

Rygning/E-cigaretter samt Snus er heller ikke tilladt – Konsekvensen er hjemsendelse.

Det er IKKE tilladt, at medbringe drikkevarer eller tom emballage, hverken dåser, flasker, drikkedunke eller lign.
Det er ikke muligt, at få nogen drikkevarer eller tom emballage opbevaret i garderoben.
Der kan opstå stikprøvekontrol ved indgang, eventuelle ikke tilladte effekter vil blive konfiskeret.

Trådløse musikanlæg (Bluetooth højttalere, trådløse musiktrolley eller lignende) må ikke medbringes til festen,
og kan derfor ikke blive opbevaret i garderoben.

Man modtager et garderobenummer ved indleveret jakke eller taske, hvis dette nummer bortkommer under festen, tilbageholder vi jakken/tasken til festens afslutning (kl.01:00).
Dette gøres for at mindske risiko for forkert udleveret jakke/taske

Overtrædes gældende regler medfører det øjeblikkelig bortvisning, samt en samtale med forældre!

Diskdatoer 2019/20
• 06/09

• 20/09

• 11/10

• 25/10

• 08/11

• 22/11

• 06/12

• 10/01

• 24/01

• 07/02

• 21/02

• 06/03

• 20/03

• 03/04

• 17/04

• 12/06 – Sommerfest